Svarba bioįvairovei

Pelkės yra svarbios specifinės augalijos ir gyvūnijos buveinės. Kai kurios pelkės, tokios kaip Pietryčių Azijos tropiniai pelkių miškai, yra didžiausia bioįvairove pasižyminčios sausumos ekosistemos.

Itin svarbų vaidmenį bioįvairovei pelkės atlieka ir tankiai apgyvendintame bei sukultūrintame kraštovaizdyje, koks yra didžiojoje Europos dalyje, o taip pat ir Lietuvoje. Čia pavienės pelkės yra tarsi gamtos salos, svarbios ne tik specializuotų pelkinių, bet ir daugelio kitų rūšių išlikimui.

Nemaža dalis su pelkėmis susijusių rūšių yra retos ar nykstančios. Jos traukiasi mažėjant pelkių plotams, stiprėjant taršai, vykstant klimato kaitai, dėl trikdymo ir kitų faktorių. Taip skursta mūsų gyvenamoji aplinka, keičiasi ekologinė pusiausvyra sukeldama grandininę gamtos pokyčių reakciją.

Europoje itin prasta yra aukštapelkių būklė, todėl tiek atviros, tiek mišku apaugusios aukštapelkės yra įtrauktos į prioritetinių saugomų Europos Sąjungos buveinių sąrašą.


Grįžti atgal

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse".

sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas