Pelkių teikiama nauda. Durpynai saugomose teritorijose

Nesausinti durpynai - pelkės - vienas iš svarbių Žemės ekologinės sistemos pusiausvyrą užtikrinančių elementų ir nuo jų būklės bei atliekamų funkcijų smarkiai priklauso tolimesnė gyvybės raida Žemėje.

Vertinant iš žmonijos interesų perspektyvos, pelkės teikia šias "paslaugas": produkcines, reguliuojamąsias, palaikomąsias ir kultūrines-informacines.

Produkcinės "paslaugos" apima: durpės, medienos, naudingų augalijų, medžiojamųjų žvėrių produkciją.

Reguliuojamosios: globalaus ir lokalaus klimato reguliavimas, baseino vandens režimo ir kokybės reguliavimas, dirvožemio būklės reguliavimas.

Palaikomosios: biologinės įvairovės ir žmogaus gerbūvio palaikymas.

Kultūrinės-informacinės: rekreacinės ir estetinės, dvasinės ir egzistencinės, pažinimo funkcijos

Absoliuti dauguma šių "paslaugų" negali būti išreikštos pinigine išraiška. Egzistuojantys rinkos principais paremti ekonominio vertinimo modeliai ledžia suteikti lyginamąjį piniginį svorį tik kelioms iš paminėtų "paslaugų" (žr. lentelę) kurių metinė vidutinė vertė yra apie 70,5 mln. litų arba 364 Lt/ha.

 

Į Lietuvos saugomas teritorijas šiuo metu patenka 158 tūkst. ha durpynų. Tai sudaro 15,5 % saugomų teritorijų ploto ir 24,5 % visų durpynų ploto. Mažiau nei pusė į saugomose teritorijose esančių durpynų yra nesausintos pelkės. Reali apsauga yra užtikrinama tik rezervatuose ir draustiniuose esančioms pelkės, nors ir jų dalis yra nusausinta. Kitos teritorijos potencialiai gali būti pažeidžiamos.


© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse".

sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas