Pelkių funkcijų ekonominis vertinimas


 

Vidutinė metinė ekonominė vertė, Lt

Vidutinės metinės ekonominės vertės dalis, %

Vidutinė metinė ekonominė vertė, Lt/ha

Funkcija

Mediena

14.954.653

21,2%

77,2

Produkcinė

Naudingi augalai

968.083

1,4%

5,0

Medžiojamieji žvėrys

915.342

1,3%

4,7

Naudingųjų iškasenų susidarymas

1.139.941

1,6%

5,9

Globalinio klimato reguliavimas (CO2 akumuliacija)

39.762.925

56,4%

205,4

Reguliacinė

Vandens kokybės reguliavimas

5.838.677

8,3%

30,2

Rekreacinė funkcija

355.124

0,5%

1,8

Informacinė kultūrinė

Egzistencinė funkcija

6.584.000

9,3%

34,0

Produkcinės funkcijos iš viso

17.978.019

25,5%

92,9

 

Reguliacinės funkcijos iš viso

45.601.602

64,7%

235,6

 

Informacinės – kultūrinės funkcijos iš viso

6.939.124

9,8%

35,8

 

Iš viso

70.518.744

 100%

364,3

 

Ekonominis vertinimas atliktas 2010 m. kainomis

 

DĖMESIO, ATNAUJIMIMAS!

2018 m VšĮ Gamtos paveldo fondas atnaujimo durpynų GIS duomenų bazę. 2019 m. vasarą ji jau turėtų būti prieinama geoportal.lt.

Patikslinti durpynų ir jų naudojimo duomenys yra pateikiami leidinyje "Lietuvos durpynai. Kiek jų turime ar racionaliai naudojame", kurio skaitmeninę kopiją galite parsisiųsti. Dėl spausdintos leidinio versijos mielai kviečiame kreiptis į VšĮ Gamtos paveldo fondą.

Grįžti

 

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse".

sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas