Pelkių funkcijų ekonominis vertinimas

 

Vidutinė metinė ekonominė vertė, Lt

Vidutinės metinės ekonominės vertės dalis, %

Vidutinė metinė ekonominė vertė, Lt/ha

Funkcija

Mediena

14.954.653

21,2%

77,2

Produkcinė

Naudingi augalai

968.083

1,4%

5,0

Medžiojamieji žvėrys

915.342

1,3%

4,7

Naudingųjų iškasenų susidarymas

1.139.941

1,6%

5,9

Globalinio klimato reguliavimas (CO2 akumuliacija)

39.762.925

56,4%

205,4

Reguliacinė

Vandens kokybės reguliavimas

5.838.677

8,3%

30,2

Rekreacinė funkcija

355.124

0,5%

1,8

Informacinė kultūrinė

Egzistencinė funkcija

6.584.000

9,3%

34,0

Produkcinės funkcijos iš viso

17.978.019

25,5%

92,9

 

Reguliacinės funkcijos iš viso

45.601.602

64,7%

235,6

 

Informacinės – kultūrinės funkcijos iš viso

6.939.124

9,8%

35,8

 

Iš viso

70.518.744

 100%

364,3

 

Ekonominis vertinimas atliktas 2010 m. kainomis

Grįžti

 

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse".

sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas