Lietuvos durpynai

DĖMESIO, ATNAUJIMIMAS!

2018 m VšĮ Gamtos paveldo fondas atnaujimo durpynų GIS duomenų bazę. 2019 m. vasarą ji jau turėtų būti prieinama geoportal.lt.

Patikslinti durpynų ir jų naudojimo duomenys yra pateikiami leidinyje "Lietuvos durpynai. Kiek jų turime ar racionaliai naudojame", kurio skaitmeninę kopiją galite parsisiųsti. Dėl spausdintos leidinio versijos mielai kviečiame kreiptis į VšĮ Gamtos paveldo fondą.


Pagal VšĮ Gamtos paveldo fondo 2010 m. atliktą duomenų bazių analizę, durpynai užima 9,9 % šalies ploto (1 lent.). Panašią teritorijos dalį durpynai sudaro ir kaimynėse šalyse: Latvijoje – 10,4 %, Baltarusijoje – 11,5 %.

1 lentelė. Durpynų ir pelkių plotai Lietuvoje.

Eil. Nr.
Teritorija
Plotas, tūkst. ha
% durpynų ploto
% šalies ploto

1
 Bendras durpynų plotas
 646,04
 100
 9,9
2
  Pažeisti durpynai
   467,92
   72,4
   7,2
2.1
      Mišku apaugę sausinti durpynai
      162,16
      25,1
      2,5
2.2
      Bemiškiai sausinti durpynai
      283,43
      43,9
      4,3
2.3
      Durpių karjerai
      22,33
      3,5
      0,4
2.3.1
         Eksploatuojami
         17,58
         2,7
         0,3
2.3.2
         Apleisti
         4,76
         0,7
         01
3
   Pelkės
   178,12
   27,6
   2,7
3.1
      Pelkiniai miškai
      123,22
      19,1
      1,9
3.2
      Bemiškės pelkės
      54,9
      8,5
      0,8Pažeistuose durpynuose, kurie sudaro 72 %, nebesiformuoja durpė ir vyksta skirtingo intensyvumo durpės skaidymasis su visomis su tuo susijusiomis pasekmėmis (šiltnamio dujų išsiskyrimu, vandens tarša ir kt.). Didžiausias durpių skaidymosi greitis ir didžiausi ekologiniai kaštai patiriami durpių karjeruose, kiek mažesni - žemės ūkyje naudojamuose plotuose, mažiausi - miškuose.

Bendras išlikusių nesausintų Lietuvos pelkių plotas – 178,12 tūkst. ha ir tai sudaro 28 % visų šalies durpynų arba 2,7 % teritorijos. Tarp jų daugiausia žemapelkių (61 %). Aukštapelkės sudaro tik 16 %, likusius 23 % - tarpinio tipo pelkės (šie duomenys yra paremti dirvožemių duomenų baze Dirv DB10LT, todėl vertinant pagal augalijos dangą, žemapelkių, tarpinių pelkių ir aukštapelkių plotų santykis gali skirtis).

 

 

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse".

sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas