Durpynų naudojimas miškų ūkyje

DĖMESIO, ATNAUJIMIMAS!

2018 m VšĮ Gamtos paveldo fondas atnaujimo durpynų GIS duomenų bazę. 2019 m. vasarą ji jau turėtų būti prieinama geoportal.lt.

Patikslinti durpynų ir jų naudojimo duomenys yra pateikiami leidinyje "Lietuvos durpynai. Kiek jų turime ar racionaliai naudojame", kurio skaitmeninę kopiją galite parsisiųsti. Dėl spausdintos leidinio versijos mielai kviečiame kreiptis į VšĮ Gamtos paveldo fondą.

 


Pasaulyje miškininkystei naudojama apie 30 % durpynų. Lietuvoje mišku apaugę durpynai užima 44,2 % visų šalies durpynų ploto. 56,8 % visų durpinių miškų yra nusausinti.

Nusausintuose pelkiniuose miškuose medienos prieaugis padidėja. Vidutinė metinė pelkinio miško prieaugio vertė yra 113 Lt/ha, sausinto pelkinio miško - 76 Lt/ha didesnė nei nesausinto. Tačiau iš vidutinio metinio prieaugio vertės atėmus melioracijos sistemų palaikymo išlaidas, sukuriama pridėtinė sausinimo nauda sudaro tik apie 55 Lt/ha

Miškų sausinimas neigiamai įtakoja biologinę įvairovę. Vertinant kitus ekologinius aspektus, miškininkystė yra draugiškiausia aplinkai nusausintų durpynų naudojimo sritis. Vykstant mišku apaugusių nusausintų durpynų degradacijai, dėl padidėjusio šiltnamio dujų išsiskyrimo (anglies dvideginio asimiliacija dėl padidėjusio medienos prieaugio iš dalies kompensuoja išskyrimą) patiriami aplinkos kaštai siekia apie 254 Lt/ha. Miškų sausinimas taip pat gali prisidėti prie vandens taršos ir baseino vandens nuotėkio pokyčių, tačiau turimų duomenų nepakanka šiam poveikiui įvertinti.

Be jokios abejonės, ilgalaikėje perspektyvoje ekologiškai ir ekonomiškai teisingiausias miškų naudojimo būdas durpynuose būtų jų nesausinus.© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse".

sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas